זכות שותפות כתיבת ספר תורה

זכות פרשה מיוחד

בשלח

ויחי

תולדות

בראשית

ברכה

האזינו

נשא

כי תשא

זכות פרשה

ויגש

מקץ

וישב

וישלח

ויצא

חיי שרה

לך לך

נח

תצוה

תרומה

בא

וארא

שמות

אמור

קדושים

תזריע

צו

ויקרא

פנחס

בלק

חוקת

בהעלותך

במדבר

וילך

נצבים

כי תבוא

כי תצא

דברים

זכות מיוחד

זכות עמודים

זכות השתתפות

Copyright © 2021     |     website by: Hi Five Web