זכות שותפות כתיבת ספר תורה

זכות מיוחד

עצי חיים

הר"ר יעקב אייזענבאך הי"ו

כתר תורה

הר"ר יואב ויטריאל הי"ו

כתונת

הר"ר שלום ראזענבערג הי"ו

יד

הרב חיים מאיר האגער שליט"א

זכות ספר

חומש דברים

חומש במדבר

HCS

חומש ויקרא

הר"ר מרדכי מיטעלמאן הי"ו

חומש שמות

הר"ר יצחק פוקס הי"ו

חומש בראשית

הר"ר יואל גרינפעלד הי"ו

זכות פרשה מיוחד

יתרו

הר"ר משה מ. וועבערמאן הי"ו

בשלח

הר"ר בערי וואלנער הי"ו

ויחי

הר"ר יצחק מרדכי פאלאק הי"ו

תולדות

הר"ר ישראל אשרי הי"ו

פרשת וירא

הר"ר משה מ. וועבערמאן הי"ו

בראשית

הר"ר משה גאלדבערגער הי"ו​

ברכה

הר"ר יצחק פישער הי"ו

ואתחנן

Citi Collision

נשא

הר"ר אהרון משה קרויס הי"ו

כי תשא

הר"ר יצחק שאלאמאן הי"ו

זכות פרשה

ויגש

הר"ר יוסי בריסק הי"ו

מקץ

הר"ר שלמה מייעאר הי"ו

וישב

הר"ר דוד שמעלצער הי"ו

וישלח

הר"ר סענדער פאלמאן הי"ו

ויצא

הר"ר מיכל יהודה פרידמאן הי"ו

חיי שרה

הר"ר משה מ. וועבערמאן הי"ו

לך לך

הר"ר שלמה וויינגארטן הי"ו

נח

הר"ר געציל פיש הי"ו

פקודי

הר"ר חיים וואלדמאן הי"ו

ויקהל

הר"ר ארי שטיין הי"ו

תצוה

הר"ר הערשי סופר הי"ו

תרומה

הר"ר יוסף האפפמאן הי"ו

משפטים

הר"ר נחמיה וויינבערגר הי"ו

בא

הר"ר מרדכי יהודה בוים הי"ו

וארא

הר"ר צבי פשערהאפער הי"ו

שמות

הר"ר אבא פיש הי"ו

אמור

הר"ר אברהם קליין הי"ו

קדושים

הר"ר שלום אונסדארפער הי"ו

מצורע

הר"ר אהרן טייטלבוים הי"ו​

תזריע

הר"ר יודל איינהארן הי"ו

שמיני

הר"ר יהושע פארגעס הי"ו

צו

הר"ר אברומי לעבעוויטש הי"ו

ויקרא

הר"ר בערי שווארץ הי"ו

פנחס

הר"ר יואל הערשקאוויטש הי"ו

בלק

הר"ר יודל איינהארן הי"ו

חוקת

הר"ר משה מ. וועבערמאן הי"ו

קרח

הר"ר יודל פארקאש הי"ו​

בהעלותך

הר"ר יחזקאל אונסדארפר הי"ו

במדבר

הר"ר חיים וואלדמאן הי"ו

בהר

הר"ר ישראל פרענקל הי"ו

וילך

הר"ר אברהם פריעדמאן הי"ו

נצבים

הר"ר משה מ. וועבערמאן הי"ו

כי תבוא

הר"ר משה מ. וועבערמאן הי"ו

כי תצא

הר"ר רפאל ווייסמאנדל הי"ו

דברים

הר"ר נפתלי גרינפעלד הי"ו

זכות עמודים

זכות השתתפות

Copyright © 2022     |     website by: HiFive.NYC